Bruksanvisning för planharv typ 1 och 2

Gratulerar till ditt val av vår allroundharv för ridbanor. Med rätt inställningar får du en perfekt ridbana eller grusyta, efter att ha använt våra specialharvar. Det är viktigt att du läser igenom bruksanvisningen för bästa resultat.

Grundinställning

När harven står på plant underlag skall den vara inställd så att den är något högre i framkant.

Du skall ha ett mellanrum på 2-4 cm i harvens framkant. Detta åstadkommer du vid kulkoppling genom att reglera längden på tryckstången.

Vid trepunktsmontering på traktor, etc skall traktorns lyftarmar ställas in i s.k. ”flytande läge” och harven skall vara rörlig i sidled.

OBS Om harven är för låg i framkant kan den ”gräva ner sig”. Detta kan hända om dragfordonet sjunker ner i dragläget (ATV). Harven måste då höjas i framkant i motsvarande utsträckning. Om harven är för hög i framkant hänger den på den bakre tunga skenan.

Harvdjup

De främre harvpinnarna används efter behovet av att luckra. De kan med handtaget enkelt regleras för ett djup mellan 0 – 12cm. ( Normalt harvdjup är på de flesta underlag endast   2-10 cm) Detta täcker alla normala behov av underhåll av ridbana eller grusyta. Skulle du vid t.ex. anläggning av ny bana behöva harva djupare än 12 cm  rekommenderas en djupharv.

Olika underlag behöver olika skötsel. Diskutera därför med din leverantör hur underlaget kontinuerligt bör underhållas. Om textilbitar i ridbana spetsas av harvpinnarna och inte lossnar under körning – kan det avhjälpas genom att harvpinnarna monteras med spetsen bakåt.

OBS; Kör inte harven på stenigt underlag. Fjäderpinnarna kan då skadas. Att byta fjäderpinnarna är enkelt. Vi lagerför fjäderpinnar till en låg styckekostnad.

Utjämnande mittskena

På modeller med fast mittskena fungerar det så att en del av materialet går över den pyramidformade mittskenan. Detta är korrekt.

På modeller med rörlig, fjädrande mittskena för känsliga underlag som vaselin/textil, textilbana m.fl. skall den fjädrande mittskenan ställas in så att det blir lämpligt för underlaget.

Höjden på skenan ställs in genom att höja skenan med särskild spak. Hur lätt skenan skall fjädra upp, för t.ex. textilbitar, regleras genom att ställa in spänningen av fjädern. Fjäderns spänning regleras genom att flytta låssprintarna

Bakre komprimerande skena

Den bakersta tunga valsade skenan har två funktioner. Genom sin form fördelar den materialet längs hela skenan, materialet vandrar längs med skenan. Genom sin tyngd komprimerar den sen underlaget.

 

Avslutande räfsa

Den avslutande räfsan ger ett fint mönster på banan om så önskas. Genom detta mönster avslöjas om du kört rakt när du harvat, det kan därför vara bra att den är uppfällbar! På specialharv för hårda grusbanor kan räfsan ersättas av en borste som vänder upp småstenen med mycket gott resultat.

Kulkoppling/transporthjul

Stödbenet är av samma typ som används på hästtransporter etc.

De bakre hjulen skall endast användas vid transport till och från ridbanan. De är enkelt upp och nerfällbara. .

Säkerhetsföreskrifter

Det är vid allt handhavande viktigt att du ställer in harvens funktioner korrekt i förhållande till underlaget för att undvika skador på såväl harv som underlag.

Se till att reglagen är riktigt låsta i sina förbestämda lägen och se noga till att alla låssprintar är på plats för att undvika skador.

Ha aldrig någon kroppsdel under en harv som är i upphissat läge.

Betänk att harvarna är tunga och att alla tunga lyft bör undvikas. Använd därför hydrallyft alternativt det manuellt reglerbara stödhjulet vid montering på/av dragfordonet.

Körsätt

Lämplig hastighet är ca 8 km/tim. Kör helst cirkulärt från långsida till långsida (se figur) för bästa utjämning av hovavtryck och eventuella vallar längs upptrampade spår. Planharven tar då med sig de högre partierna in i ridbanan och fördelar materialet jämt på ridbanan. Detta är möjligt tack vare att harven har hela sidor. Den lämnar därför inga ränder såsom öppna harvar har en tendens att göra. Om du använder efterföljande räfsa och vill ha ett särskilt mönster så avslutar du med att köra så att du får det mönster du önskar.

Film;  http://youtu.be/MWl4KQvDLDk

Harven i aktion; http://youtu.be/wrcu287YGnw