Lunds Kyrkogårdsförvaltning valde Farmcare

Efter mycket sökande efter en lämplig harv, fann Lunds Kyrkogårdsförvaltning Farmcares Planharv Extrem, för hårda sand och grusplaner. Med den skall man  hålla kilometrar av grusgångar jämna och fina. Passar också väl till större grusytor som fotbollsplaner och parker.

Bokmärk permalänk.