Tillbehör till våra harvar

Till samtliga våra harvar finns nya slitdelar som harvpinnar och fjäderpinnar och utbytbara slitstål

Till våra specialharvar finns det sargskrapor av olika modell och funktion samt till en del modeller extra utjämningsskena och extra frontutjämningsskena.

Till textilharvarna finns även djupharvspinnar som extrautrustning

Till Våra harvar typ1 och typ 2 finns en midjekoppling som tillval. Den innebär att harven följer exakt i dragfordonets spår.

Vi tillhandahåller naturligtvis också reservdelar till våra maskiner.