Lisen Bratt Fredricson och Peder Fredricson valde Farmcare

Lisen och Peder valde Farmcares rostfria gödselvagnar för rationell utgödsling och tömning med hjälp av lastare. Bilder på http://www.hippson.se/blogs/Lisen/index.htm

Lämna ett svar